• Ga naar Weergave
  • Kies Menu’s
  • Kies links bij Pagina’s de pagina die je wil toevoegen
  • Na het selectievakje van de desbetreffende pagina te hebben aangevinkt kies je “Aan menu toevoegen:
  • Door middel van “drag & drop” (op het item klikken en vasthouden) en daarna het menu-item naar de gewenste plaats slepen kun je de volgorde en hierarchie bepalen. Door een menu-item onder een hoofd menu-item te plaatsen en licht naar rechts te slepen kun je een sub item creëren. Op de website krijg je dan het bekende dropdown menu.
  • Kies “Menu opslaan”.